rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Rekrutacja na kierunek wizażystka/ stylistka

Rekrutację na ten kierunek rozpoczniemy 20 maja 2019 roku

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości