rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Państwowe dokumenty po zakończeniu szkoły

W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement w języku angielskim jest wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Kierunki kształcenia

zawód system nauki czas nauki
technik farmaceutyczny kierunek dzienny 5 dniowy 2,5 rok
asystentka stomatologiczna
sala dodatkowe szkolenia
kierunek dzienny 3 dniowy,
wieczorowo-weekendowy, weekendowy
1 rok
higienistka stomatologiczna
sala dodatkowe szkolenia
kierunek dzienny 3 dniowy,
wieczorowo-weekendowy, weekendowy
2 lata
technik sterylizacji medycznej kierunek zaoczny 1 rok
opiekunka dziecięca kierunek dzienny i zaoczny 2 lata
technik masażysta
sala dodatkowe szkolenia
kierunek dzienny 3 dniowy,
wieczorowo-weekendowy, weekendowy
2 lata
technik usług kosmetycznych
sala dodatkowe szkoleniaa
kierunek dzienny 3 dniowy, zaoczny 2 lata
technik bezpieczeństwa i higieny pracy kierunek zaoczny 1,5 roku
opiekun medyczny
sala dodatkowe szkolenia
kierunek zaoczny 1 rok

Kierunki dzienne - zajęcia odbywają się co tydzień w godzinach rannych
Kierunki weekendowe - zajęcia odbywają się co tydzień, 3 dni: w piątek oraz sobotę i niedzielę
Kierunki wieczorowo-weekendowe - zajęcia odbywają się dwa dni w tygodniu (w tym piątek) oraz sobotę
Kierunki zaoczne - zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w sobotę i niedzielę

Poniższa tabela pokazuje dni w jakie odbywają się zajęcia dla semestrów pierwszych

kierunek nauki dni odbywania zajęć
technik farmaceutyczny dzienny pięć dni w tygodniu od godz 8:00
asystentka stomatologiczna dzienna trzy dni w tygodniu od godz 8:00
asystentka stomatologiczna
wieczorowo-weekendowa
wtorek lub środa, piątek od godziny 16:00
sobota od godziny 8:00
asystentka stomatologiczna weekendowa piątek od godziny 16:00, sobota i niedziela od godziny 8:00
higienistka stomatologiczna dzienna trzy dni w tygodniu od godz 8:00
higienistka stomatologiczna
wieczorowo-weekendowa
wtorek lub środa, piątek od godziny 16:00
sobota od godziny 8:00
higienistka stomatologiczna weekendowa piątek od godziny 16:00, sobota i niedziela od godziny 8:00
technik sterylizacji medycznej sobota/ niedziela (2 razy w miesiącu)
opiekunka dziecięca dzienna trzy dni w tygodniu od godz. 8:00
opiekunka dziecięca - kształcenie zaoczne sobota/ niedziela (2 razy w miesiącu)
technik masażysta dzienny trzy dni w tygodniu od godz. 8:00
technik masażysta
wieczorowo-weekendowy
wtorek lub środa, piątek od godziny 16:00
sobota od godziny 8:00
technik masażysta weekendowy piątek od godziny 16:00, sobota i niedziela od godziny 8:00
technik usług kosmetycznych dzienna trzy dni w tygodniu od godz. 8:00
technik usług kosmetycznych zaoczna sobota/ niedziela (2 razy w miesiącu)
technik BHP sobota/ niedziela (2 razy w miesiącu)
opiekun medyczny sobota/ niedziela (2 razy w miesiącu)
kurs wizażu sobota/ niedziela (2 razy w miesiącu)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości